Emerpress
Złoty Pas
Jak badamy?
Powołana komisja dokonuje zakupu pasów mocujących zgodnie z założonymi kryteriami. Przede wszystkim interesuje nas zakup pasów „najpopularniejszych” oraz dostępnych w szerokiej sieci sprzedaży. Kupujemy, testujemy i oceniamy.

Jak ujawniają kontrole drogowe poziom wiedzy uczestników przewozu związany z wymaganiami technicznymi pojazdów, czy przepisami w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych stale się poprawia. Niestety, mimo to zabezpieczenie ładunku pozostawia wiele do życzenia. Jak pokazują obserwacje podstawowym elementem mocującym ładunek jest pas. Często jest tak, że sam fakt posiadania kilku pasów poprawia samopoczucie kierujących. Czy to jednak wystarczy? Praktyka pokazuje że nie! Sam fakt posiadania środków mocujących nie poparty wiedzą o sposobie ich doboru oraz kryteriach oceny ich wytrzymałości nie pozwala na dobre zabezpieczenie ładunku.

Sprawdzamy zatem na co może liczyć użytkownik, który dokonał zakupu pasa. Naszym celem było dokonanie obiektywnej oceny dostępnych na rynku środków mocujących oraz wskazanie użytkownikom najważniejszych elementów, na które powinni zwracać uwagę przy ich zakupie. Pozwalam zatem sobie żywić nadzieję, że niniejsze opracowanie skłoni producentów i kierujących pojazdami do refleksji a także dalszego poszukiwania jak najlepszych metod i sposobów zabezpieczania ładunków w transporcie.
Polityka Cookies