Emerpress
Nawigator Kierowcy Zawodowego Tom 1 - Wiedza Ogólna. Przewóz Osób

Spis treści
Wykaz skrótów 
Słownik 
Dopuszczenie do zawodu przewoźnika 
Niekaralność kierowcy
Nowe zasady dostępu do zawodu przewoźnika 
Zezwolenia międzynarodowe i kabotaż
Wymagania dla pojazdów
Ekonomia jazdy 
Ergonomia i fizjologia 
Wypadki i awarie 
Pierwsza pomoc w wypadkach komunikacyjnych
Przestępczość w przewozie osób i rzeczy
Otoczenie transportu, logistyka 
Praktyka kierowcy 
Przewóz osób 
Łańcuchy śniegowe  

Polityka Cookies