Emerpress
Nawigator Kierowcy Zawodowego Tom 2 - Czas pracy

SPIS TREŚCI
Dla kogo jest ta książka
Kierowca zawodowy - warunki wykonywania zawodu
Podstawy prawne - wyjaśnienie użytych nazw
Jakie są formy zatrudnienia kierowcy 
Diety dla kierowców
Ustawa o czasie pracy kierowców
Normy rozporządzenia (WE) nr 561/2006
Wytyczne Unii Europejskiej
Umowa AETR 
Tachograf 
Obowiązki pracodawcy i pracownika
Sankcjologia
Praktyka stosowania przepisów
Dodatki
Rozporządzenie WE 561/2006 wyciąg
Alfabetyczny wykaz haseł

Polityka Cookies