Emerpress
Nawigator Kierowcy Zawodowego Tom 3 - Przewóz Rzeczy

SPIS TREŚCI
Przeznaczenie książki
Wykaz skrótów
Oznaczenie pojazdów przewożących ładunki
Obowiązki kierowcy
Obowiązki stron przewozu
Kilka uwag o prędkościach
Przewóz zwierząt
Przewóz w cysternach
Przewóz towarów szybko psujących się
Przewóz odpadów
Przewóz towarów niebezpiecznych
Mocowanie ładunków
Siły działające na ładunek
Wytrzymałość elementów mocujących
Właściwe rozłożenie i rozmieszczenie ładunku
Ograniczenie nacisków na osie
Uwagi w zakresie punktów mocujących
Podstawy prawne mocowania
Przewozy ponadnormatywne
Pilotowanie
Podręcznik dobrych praktyk mocowania ładunków
Alfabetyczny wykaz przykładów mocowania
Alfabetyczny wykaz przykładów mocowania ładunków

Bloki (materiały budowlane, blachy, płyty)
Bloki lite
Bryły nierównomierne
Butle i naczynia z gazami
Drewno
Kontenery
Ładunek o różnej wysokości
Ładunek piętrowany
Ładunek z pustymi przestrzeniami
Ładunki masowe
Ładunki okrągłe
Ładunki płynne
Ładunki wiszące
Papier w rulonach
Pojazdy
Pojemniki
Szyby i szkło
Ścisłe upakowanie

Polityka Cookies