Emerpress
nawigator Kierowcy Zawodowego Tom 4 - Ograniczenia przewozu w poszczególnych państwach

SPIS TREŚCI
Słownik Kierowcy
Co muszę mieć i jak się to nazywa?
Kontrola 
Co mogę usłyszeć i jak powinienem odpowiadać?
Wypadek 
Co się może wydarzyć?
Jak muszę zgłosić wypadek?
Wpisy w dokumenty transportowe 
Jakie zapisy powinny być w dokumentach?
Wykaz pojęć i zwrotów
Zestawienie ograniczeń prędkości
Ograniczenia w zakresie tuneli
Wykaz państw
Austria
Belgia
Bułgaria
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Grecja
Irlandia
Łotwa 
Litwa 
Luksemburg
Hiszpania
Holandia
Portugalia
Rumunia
Szwecja
Słowacja 
Słowenia 
Niemcy
Węgry 
Wielka Brytania 
Włochy
Szwajcaria 
Rosja

Polityka Cookies