Emerpress
INSTRUKCJA OBSŁUGI BUTLI Z GAZAMI TECHNICZNYMIZe słowa wstępu
Przewozy towarów niebezpiecznych stanowią dość znaczny wolumen w ogólnej ilości przewożonych towarów. W tej grupie poza paliwami gazy należą do towarów najczęściej przewożonych po drogach w Polsce. Zarówno ich właściwości jak i ilość decydują o poziomie zagrożenia. Zazwyczaj, podczas przewozu zgodnego z normami ADR towary niebezpieczne są tak samo „bezpieczne”, jak wszystkie inne. Problem zaczyna się jednak, gdy do przewozu zostaną nadane towary nie spełniające wymagań. Skutki takiego zdarzenia mogą być niewyobrażalne. 

Spis treści
Wstęp 
Instrukcja obsługi butli z gazami
Co muszę wiedzieć o gazach?
Klasyfikacja i oznaczenie gazów wg GHS
Co muszę wiedzieć o butlach 
Jakie muszę posiadać kwalifikacje?
Jak bezpiecznie składować butle ?
Przegląd regulacji krajowych w zakresie składowania
Co muszę wiedzieć o oznaczeniach ?
Kiedy nie muszę stosować ADR?
Kategoria transportowa - czyli ile butli mogę wieźć bez zastosowania ADR? 
Jak przygotować się do transportu? 
Przewóz ograniczonej liczby butli 
Przewóz ADR 


Każdy wypadek lub awaria która kończy się pożarem lub śmiercią osób skłania do refleksji. 
Im poważniejsze w skutkach jest to zdarzenie tym dłużej jest ono pamiętane. Zazwyczaj w takich przypadkach zmieniane są przepisy. Wymagają one, by zmienić zachowanie i przyzwyczajenia tak, by zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

Oznacza to że bezpieczeństwo jest związane z wprowadzeniem ograniczeń. Bezpieczeństwo nie jest ekonomiczne. Nie można zatem podchodzić do problemów z nim związanych wybierając tylko te rozwiązania, które są najtańsze. Bezpieczeństwo kosztuje i wymaga wiele zachodu. Z tego właśnie powodu często pomijamy „nieekonomiczne” działania mające na celu uchronić nas przed wypadkiem. 

Polityka Cookies