Emerpress
Przewodnik po Cywilnych Służbach specjalnych - wydanie 1
Spis treści
Rozdział I 
Cywilne służby specjalne w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - rys historyczny 
Czasy stalinowskiego terroru 1944-1956
Resort Bezpieczeństwa Publicznego
Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego
Komitet ds. Bezpieczeństwa Publicznego
Odwilż ery Władysława Gomułki i Edwarda Gierka w latach 1956-1975
Walka z opozycją antykomunistyczną w latach 1975-1989
Rozdział II 
Ewolucja legislacyjna uregulowań prawnych polskich służb tajnych po 1989 r
Urząd Ochrony Państwa
Ochrona informacji niejawnych
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Cywilna kontrola służb specjalnych
Kontrola władzy ustawodawczej
Kontrola władzy wykonawczej
Prezydent RP
Premier i Rada Ministrów
Kontrola prawna
Prokurator Generalny i sądy powszechne
Trybunał Konstytucyjny
Rzecznik Praw Obywatelskich
Najwyższa Izba Kontroli


Rozdział III 
Działalność współczesnych cywilnych służb specjalnych w Polsce
Funkcjonowanie służb specjalnych po 1989 r.
Zmiany kadrowe w UOP i ABW
Nowa rekrutacja
Techniki prowadzenia operacji
Sukcesy i porażki Urzędu Ochrony Państwa oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle doniesień medialnych i politycznych.

Rozdział IV Wywiad cywilny w III Rzeczpospolitej
Zakończenie
Bibliografia

Ze słowa wstępu:
Od wydawcy

Kiedy autor zwrócił się do naszego wydawnictwa z propozycją współpracy przy wydaniu książki nie ukrywam, że mieliśmy spore wątpliwości. Naszą obawę wzbudził zakres tematyczny. Staramy się działać zgodnie z hasłem przewodnim, które brzmi: „Wydawnictwo sprawdzonych informacji”. Zadawaliśmy sobie pytanie - jak można sprawdzić coś, co powinno być niewidzialne? Po konsultacjach postanowiliśmy jednak wydać książkę, która - mamy nadzieje - stanie się swojego rodzaju kompendium wiedzy i informacji. Wiedza, dotyczy aspektów historycznych a informacje dotyczą dnia dzisiejszego.
Ma być ona z jednej strony próbą podsumowania historii cywilnych służb specjalnych, a z drugiej, chcemy tym wydawnictwem zachęcić czytelników do refleksji nad koniecznością utrzymywania w dzisiejszym świecie służb działających niejawnie. Naszym zdaniem Państwo, które nie utrzymuje sprawnie działających służb specjalnych jest narażone na wiele niebezpieczeństw. Zwiększający się terroryzm, zorganizowana przestępczość czy próby bezprawnego wykorzystania danych zgromadzonych w formie elektronicznej to tylko niektóre aspekty dzisiejszego świata, które mogą w szybki sposób zagrozić bezpieczeństwu poszczególnych obywateli oraz Państwa jako całości. Nie wolno ich ignorować. Służby niejawne będą działać tym skuteczniej, o ile będą się cieszyły zaufaniem. Musimy jednak pamiętać że zaufanie do takich służb jest związane z ogólnym zaufaniem obywateli do instytucji państwa. Obywatele muszą móc ufać, że to co w działalności państwa jest niejawne nie jest też przestępcze.
Jeżeli zatem nasz kraj ma być bezpieczny i silny, to nie tylko zależy to od działalności służb ale wszyscy uczestnicy życia politycznego powinni dbać o to, by swoim zachowaniem budować zaufanie do państwa jako całości. Tego wymaga Konstytucja.
I tego życzymy sobie i naszemu krajowi.
Przekazujemy zatem w ręce czytelników nowe wydawnictwo licząc, że jego lektura będzie dla Państwa ciekawa i wartościowa.

Marek Różycki
Prezez Zarządu
emerpress sp z o.o. 

Mikołów 2011-09-22
Polityka Cookies